Slik sikrer du hjemmet ditt mot brann

Slik sikrer du hjemmet ditt mot brann
Desember er måneden for flest boligbranner i Norge. Mange kunne vært forhindret.
Det er dobbelt så mange boligbranner i desember sammenlignet med andre måneder, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Årsakene er blant annet glemte gryter på komfyren, uforsiktighet med levende lys, og bruk av elektrisk julebelysning. Desember er derfor tiden for å gjennomgå brannsikkerheten din hjemme og sørge for at du har gode brannvarslingssystemer.

Røykvarslere redder liv 
1. desember er Røykvarslerens dag og en fin anledning til å ta en gjennomgang av røykvarslerne i din bolig. Når byttet du batteriet sist? Og høres varsleren fra hele huset? Boligeier har ansvar for å skaffe og montere røykvarslere, som leietaker har du ansvar for å teste, vedlikeholde og bytte batterier.

Alle boliger er pålagt å ha minst én røykvarsler, og den skal høres fra alle rom selv om dørene er lukket. DSB anbefaler seriekoblede røykvarslere. 2,9 millioner nordmenn bor i boliger uten slike sammenkoblede røykvarslere. Ved å få elektrikeren din til å installere seriekoblede røykvarslere, vil alarmen gå i alle rom samtidig hvis det oppstår brann. Kjapp varsling kan redde liv – husk at de fleste dødsbranner skjer nattestid.

Kontroll av det elektriske anlegget
Som boligeier har du ansvar for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. Svakheter i anlegget kan i verste fall forårsake brann og ulykker. De kan også gjøre at du ikke får utnyttet strømmen på riktig måte. I desember har vi ofte på mye varme og vi bruker kanskje mer belysning og elektriske apparater enn ellers i året. Hvis den elektriske installasjonen i huset ditt ikke er beregnet for denne belastningen, kan det føre til brann. Elektrikeren kan avdekke eventuelle feil, farer og svakheter i anlegget før farlige situasjoner oppstår.

Komfyr som slår seg av 
Komfyrbranner er den største enkeltårsak til boligbranner i Norge, ifølge DSB. Disse brannene oppstår som regel på grunn av tørrkoking ved at vi glemmer mat på ovnen. I boliger som bygges nå, er det lovpålagt å installere komfyrvakt. Dette er teknisk utstyr som automatisk slår av komfyren hvis temperaturen blir for høy. Utstyret kan installeres i alle boliger. Snakk med elektrikeren din for hjelp til dette. Elektrikeren kan også vise deg utstyr som slår av andre elektriske apparater ved tidsinnstilling.

Våre elektrikere kan hjelpe deg med å sikre folk og eiendom mot boligbrann. Du finner vår kontaktinformasjon til høyre på siden. 

Kontakt

Adresse:
Ovnan Gård, 3359 Eggedal

Telefon: 41444566
Epost: johjellu@online.no

Se kart >>