Gjør enkle strømkutt Del 4 - Installer varmestyring!

Gjør enkle strømkutt Del 4 - Installer varmestyring!
Med et varmestyringssystem kan du virkelig gjøre store kutt i strømforbruket hjemme. Styringssystemet lar deg ha det varmt og godt inne samtidig som forbruket reduseres med en fjerdedel!

1. Unngå sløsing: Husker du å skru ned ovnene når du legger deg eller forlater huset? Mye strøm brukes til ingen nytte fordi huset varmes opp på tider av døgnet da rom står tomme. Ved å bruke ovnene mer effektivt, kan du ha det behagelig inne når du trenger det og spare strøm når du sover eller er ute..

2. Store kutt: Ved å installere varmestyring, får du kontroll over oppvarmingen. Et styringssystem vil kunne redusere strømforbruket til varme med 25 prosent.

3. Flere nivå: I en liten leilighet der du bare har et par ovner, er det tilstrekkelig med styringsenhet på hver ovn. Med en funksjon for dag- og nattsenking, skrur ovnen seg ned på tider av døgnet da du ikke trenger like mye varme. I boliger med flere rom og etasjer, vil et sentralt varmestyringssystem kunne kutte strømutgiftene kraftig. Da slipper du å regulere hver ovn. Alt stilles inn fra en felles styringsenhet. Du kan programmere ulike temperatursoner som ovnene justeres ut fra..

4. Nytt hus: Hvis du bygger nytt, lønner det seg å legge styringssystemet inn i planene tidlig. Slik kan det elektriske anlegget gjøres enklere og monteringskostnader reduseres. Hvis du skal selge bolig, vil oppgradering av energimerket heve taksten på boligen.

5. Alt i ett: Det finnes avanserte styringssystemer som styrer lys, elektriske apparater, ventilasjon, alarmer og solavskjerming i tillegg til varmen. Med et slikt system sørger du for at ingen strøm går til spille, samtidig som du får et smart og sikkert hjem.

6. Pengestøtte: Enova gir støtte til installering av varmestyringssystemer. De tilbakebetaler 20 prosent av kostnadene, inntil 4.000 kroner. Se enova.no for søknadsskjema..


Våre elektrikere kan hjelpe deg med å gjøre store strømkutt i hjemmet. Du finner vår kontaktinformasjon til høyre på siden.

Kontakt

Adresse:
Ovnan Gård, 3359 Eggedal

Telefon: 41444566
Epost: johjellu@online.no

Se kart >>