Drømmehuset kan være ei brannfelle

Drømmehuset kan være ei brannfelle
Salgsobjekter som ser strøkne ut på overflaten, kan ha skjulte farer bak veggene. Gå derfor grundig gjennom husets elektriske anlegg, før du vurderer et boligkjøp.

I dag stilles det ingen krav til at selger gjennomfører el-sjekk ved salg av bolig. Takstmenn og eiendomsmeglere har ofte få kunnskaper om elektriske anlegg og svakheter kan derfor ligge godt skjult for både selger og kjøper. Problemer med det elektriske anlegget, som avdekkes etter overtakelse, vil ikke alltid gi krav på erstatning. Det er derfor opp til deg som kjøper å stille de riktige kontrollspørsmålene før du vurderer et bud.

El-anleggets levetid

Mange boliger gir inntrykk av høy standard og markedsføres som «moderne» og «strøkne». Men ta en titt i sikringsskapet. Hvis det er gamle skrusikringer der, vil resten av det elektriske anlegget mest sannsynlig også være gammelt og klart for utskifting. Spør hvor gammel den elektriske installasjonen i huset er. Elektriske anlegg bør oppgraderes etter 25-30 år. Ta dette med i regnestykket før du legger inn et bud og spør deg selv om prisantydningen er fornuftig i forhold til eventuelle utbedringer som må gjøres.

Forsvarlig utført?

Downlights i taket og varmekabler i gulvet, kan se lekkert ut på visning. Men flere avisoppslag det siste året, viser at flere huseiere lar ufaglærte håndverkere installere slike løsninger. Mange leker også selv elektriker hjemme, selv om dette ikke er lov. Be derfor om kvitteringer og navn på firmaet som har utført arbeidet. Sjekk om installatøren er oppført i DSBs register over virksomheter som har tillatelse til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Eier har også plikt til å oppbevare samsvarserklæringen som er en garanti for at elektrisk arbeid i boligen er utført i henhold til regelverket.

El-kontroll

Ta en titt på ledninger, støpsler og sikringer for å se om de er varme eller misfargede. Det kan være tegn på større, alvorlige feil. Når ble det sist gjennomført en el-sjekk i huset? Forsikringsselskapene anbefaler at dette gjøres hvert femte år. Myndighetene fører også tilsyn med det elektriske anlegget. Spør derfor om når tilsyn ble gjennomført sist. Hvis det den gangen ble påkrevd utbedringer, må du spørre om dette er blitt gjort og av hvem. Hvis selger ikke kan svare på dette, kan du ta kontakt med de lokale tilsynsmyndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for dette, men bruker gjerne et lokalt kraftselskap til å gjennomføre arbeidet. Du kan da be det aktuelle selskapet om å få utlevert tilsynsrapporten for boligen.

Boligeier er ansvarlig

40 prosent av boligbranner i Norge har elektrisk årsak. Halvparten av disse skyldes feil ved det elektriske anlegget. Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand til enhver tid. Du som boligeier kan gjøre flere grep for å øke brannsikkerheten hjemme:

El-sjekk: Når sjekket du tilstanden til det elektriske anlegget i boligen din sist? Ta kontakt med oss, så tar vi en kontroll for å se om alt er i orden.

Røykvarslere: Med seriekoblede røykvarslere vil alle røykvarslere ule, hvis brann skulle oppstå et sted i boligen. Dette er en rimelig investering som redder liv hvis brann skulle oppstå.

Komfyrvakt: Komfyren er den største enkeltårsak til branner i Norge. Med komfyrvakt, slås komfyren av hvis temperaturen blir for høy. Dette er nå lovpålagt i alle nye boliger.

Ta kontakt med oss, så skal vi gjøre boligen din tryggere!

Kontakt

Adresse:
Ovnan Gård, 3359 Eggedal

Telefon: 41444566
Epost: johjellu@online.no

Se kart >>