Bedre arbeidsmiljø

Bedre arbeidsmiljø
Få bedre arbeidsmiljø og lavere driftskostnader!
Hensiktsmessig lyssetting og et behagelig inneklima er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Investeringskostnadene betaler seg raskt tilbake i form av reduserte strømutgifter – og kanskje enda bedre ytelse blant dine ansatte? Energieffektiv drift, er også essensielt for bedrifters miljøprofil.

Spar strømutgifter! 
I lokaler som står tomme store deler av døgnet, bør det installeres gode styringssystemer for lys og varme. Du kan for eksempel programmere varmen slik at den skrus automatisk ned på ettermiddagen og på igjen før arbeidsdagen starter. Slik unngår du at ovnene trekker strøm når lokalet står tomt. Styringssystemet kan betjenes sentralt via et panel eller via en PC eller smarttelefon. 

Alle lys kan på samme måte som varmen skrus på dagtid når det er folk i lokalet og helt av nattestid. Du kan også installere bevegelsessensor i rom som ikke brukes hele dagen; f.eks. møtelokaler, WC og baktrapper. Da vil lyset slå seg på når noen går inn i rommet og av når det står tomt. Velg energieffektive pærer og rør! Elektrikeren kan vise deg hvilke lyskilder som er mest effektive på din arbeidsplass. De bruker en brøkdel av energien gamle lyskilder trenger og de har mye lengre levetid.

Lovpålagt belysning 
Har medarbeiderne dine tilstrekkelig og riktig plassert lys? Ifølge arbeidsmiljøloven er det du som arbeidsgiver som har ansvar for den fysiske utformingen av arbeidsmiljøet. Det innebærer blant annet hensiktsmessig belysning. I forskrift om arbeidsplasser og  arbeidslokaler står det blant annet at den kunstige belysningen skal være avpasset arbeidsoppgavenes art og ha en styrke, kvalitet og farge som ikke visker ut kontraster, blender eller framkaller uheldige skyggevirkninger. Les mer her >>

Må du nære dataskjermen for å lese, vil det kunne gi plager i nakke, skuldre og rygg. Anstrenges øynene mer enn nødvendig, kan det gi hodepine. På samme måte kan for sterkt lys gi ubehag og hodepine. Hos elektrikeren kan du få råd om hvordan lyset bør plasseres på arbeidsplassen og du kan få veiledning i valg av lyskilder. Belysning vil også kunne gjøre underverker for interiøret og gi lokalet et unikt særpreg.

Behagelig klima 
I styringssystemet kan du også koble til ventilasjon og persienner. Da vil klimaanlegget justere seg ut i fra temperaturen inne. Persienner vil gå ned ved sterk sol, slik at lokalene ikke blir varme og ubehagelig. Ved å skjerme for sterk sol automatisk vil du også spare energi på ventilasjon, fordi rommet ikke varmes opp mer enn nødvendig. 

Ring oss i dag, så kan vi komme på din arbeidsplass og skreddersy løsninger som passer dine lokaler. Vår kontaktinformasjon finner du til høyre på siden.

Kontakt

Adresse:
Ovnan Gård, 3359 Eggedal

Telefon: 41444566
Epost: johjellu@online.no

Se kart >>